PLAN DOBY EUCHARYSTYCZNEJ 15/16 VIII 2018r.

Rozpoczniemy adorację w kaplicy adoracji po mszy św. o godz. 730. Adoracja w kaplicy będzie przez czas odprawiania mszy św. przed południem do godz. 13.00.

 

13.00 – 13.30 – Żywy Różaniec p.w. św. Jana Pawła II

13.30 – 14.00 – Ż.R. bł. Edmunda Bojanowskiego

14.00 – 14.30 – Ż.R. M.B. Bolesnej

14.30 – 15.00 – Ż.R. św. Józefa

15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja Akcji Katolickiej

15.30 – 16.00 – Ż.R. M.B. Królowej Polski

16.00 – 16.30 – Ż.R. bł. Męczennic z Nowogródka

16.30 – 17.00 – Ż.R. M.B. Niepokalanej

17.00 - Msza św.

18.00 – 18.30 – Pietrzaki

18.30 – 19.00 – Trzepizury

19.00 – 19.30 – Wyrazów

19.30 – 20.00 – ul. Piastów i przyległe

20.00 – 20.30 – ul. Starowiejska i przyległe

20.30 – 21.00 – ul. Cmentarna i Młyńska

21.00 - Apel Jasnogórski i adoracja młodzieży

21.30 – 22.00 – ul. Słoneczna, Krótka, Gołębia, Polna, Rolnicza i Poziomkowa

22.00 – 22.30 – ul. 1 Maja

22.30 – 23.00 – ul. Partyzantów i Księżycowa

23.00 – 23.30 – ul. Partyzantów, Skłodowskiej i Wąska

23.30 – 24.00 – ul. Sienkiewicza

0.00 - Msza św. – tzw. Pasterka Eucharystyczna – za parafian

1.00 – 1.30 – ul. Leśna i Nowowiejska

1.30 – 2.00 – ul. Dobra, Odlewników i Spokojna

2.00 – 2.30 – ul. Kościuszki i Wczasowa

2.30 – 3.00 – ul. Parkowa

3.00 – 3.30 – ul. Bankowa

3.30 – 4.00 – ul. Sportowa

4.00 – 4.30 – ul. 16 Stycznia

4.30 – 5.00 – ul. Żeromskiego

5.00 – 5.30 – Plac Konstytucji

5.30 – 6.00 – ul. Kubowicza

6.00 – 6.30 – ul. Miodowa

6.30 – 7.00 – ul. Częstochowska i przyległe