P L A N R E K O L E K C J I W I E L K O P O S T N Y C H

31 III - 2 IV 2017r.

w parafii św. Michała Archanioła w Blachowni

 

Piątek 31 III i sobota 1 IV

Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 900, 1100 i 1800

 

Niedziela 2 IV

Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 730, 930, 1045, 1200 i 1700

 

SPOWIEDŹ: w piątek i sobotę – ½ godz. przed każda mszą św.

Rekolekcjonista: O. Andrzej Konopka - dominikanin