Odkąd czas stał się wymiarem Boga /Tertio Millennio Adveniente, nr10/, a Kościół sakramentem obecności Chrystusa, w historii dokonuje się zbawienie człowieka. Nazaret - początek Królestwa Bożej Miłości na ziemi - przemierza czas w szczególnej łączności z Kościołem.

 Wraz z nim zmierzamy do Trzeciego Tysiąclecia i do 125 rocznicy naszego istnienia. Oglądając się wstecz i dostrzegając wielkie dzieła, które Pan nam uczynił, pragniemy z odwagą i ufnością patrzeć w przyszłość. Za datami z historii Zgromadzenia kryje się rzeczywistość: fakty, wydarzenia i osoby, dla których życie w Nazarecie oznaczało wytrwałe poszukiwanie i wypełnianie zamysłów Boga, zgodnie z naszym hasłem: Fiat Voluntas Tua /Bądź wola Twoja/

http://www.nazaretanki.pl/index.html

50 LAT POBYTU SIÓSTR NAZARETANEK W BLACHOWNI
    Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przeżywa obecnie 136 rocznicę swego istnienia. W ciągu tych lat w mapę zgromadzenia wpisały się różne placówki w Polsce i na świecie. Jedną z takich placówek, gdzie pełnimy misję w archidiecezji częstochowskiej jest Blachownia. Siostry przybyły tu na prośbę bpa Zdzisława Golińskiego – drugiego ordynariusza częstochowskiego.
  Ks. Prob. Marian Brylski 22 maja 1961 r. zwrócił się z prośbą do ówczesnej Przełożonej Prowincjalnej o utworzenie placówki przy parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Blachowni. Już w czerwcu tego roku pierwsze siostry: s. Laurencja, s. Ksawera, s. Emilia i s. Katarzyna rozpoczęły pracę w parafii. Nowo utworzonej placówce patronuje Św. Józef Robotnik.
W kronice domu Siostry odnotowały, że przez społeczeństwo zostały przyjęte życzliwie, natomiast władze odmówiły im zameldowania. W roku 1972 Dom Sióstr w Blachowni stał się samodzielną placówką w prowincji Imienia Maryi z siedzibą w Krakowie.
   Aby życie i praca którą podejmujemy były miłe Bogu i wydały dobre owoce, trzeba abyśmy były zakorzenione w Bogu. Do tego niezbędna jest modlitwa, oraz miejsce modlitwy indywidualnej i wspólnotowej.

  Do 1987 roku siostry korzystały z kościoła parafialnego. 30 listopada tego roku Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak erygował i poświęcił kaplicę p.w. Św. Józefa Robotnika. Radość sióstr była ogromna, ponieważ Jezus Eucharystyczny zamieszkał z nimi pod jednym dachem.
Siostry zajmowały trzy pokoje i kuchnię w starej drewnianej plebanii. Pomieszczenia te wymagały remontu i przystosowania do potrzeb wspólnoty zakonnej, lecz dopiero w latach 1995-1998 Ks. Prałat Andrzej Walaszczyk rozpoczął gruntowny remont, który został zakończony w roku 2001.

  Siostry zamieszkały w jednoosobowych pokoikach na zaadaptowanym do mieszkania strychu, założone zostało centralne ogrzewanie, nowa instalacja elektryczna i inne udogodnienia.
  W roku 2008 przez Blachownię przeszła trąba powietrzna, zniszczenia doznało wiele budynków, a także dom sióstr. Wichura zerwała dach, a ulewny deszcz zalał większą część domu, znowu trzeba było podjąć prace remontowe. Dzięki Ks. Proboszczowi i życzliwym parafianom w krótkim czasie dom został odnowiony. Wokół domu powstał rekreacyjny ogród, który służy siostrom i gościom na krótkie chwile odpoczynku.
  Praca i posługa sióstr dotyczy parafian i mieszkańców Blachowni. Są to – od samego początku - praca w zakrystii, katecheza dzieci w pobliskiej szkole podstawowej, ale także pozaszkolne spotkania z nimi w różnych grupach, prowadzenie scholi dziewczęcej, która służy upiększeniu liturgii w uroczystości i święta w parafii, spotkania z grupą osób niepełnosprawnych, wspomaganie proszących o chleb, a czasem zaradzanie poważniejszym ich potrzebom /…/ oraz ta błogosławiona obecność sióstr, która ma być znakiem obecności Chrystusa i pokładanej w Nim nadziei. Siostry ogarniają swą codzienną modlitwą kapłanów pracujących w parafii oraz ich duszpasterską posługę, a także rodziny – ich troski, radości, a często potrzebę powrotu na Drogi Boże.
   Świętowaniem Jubileuszu wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za życie i pracę tych naszych sióstr, które w Blachowni pozostawiły swoje dobre ślady - ofiary i miłości na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Dom sióstr w Blachowni

Nasze siostry

s. Wiesława - przełożona sióstr Nazaretanek w Blachowni

 

s. Ewa Ferenc 22 lata życia zakonnego - Katechetka, Grupa Misyjna, Mała Armia Jezusa w naszej parafii od 2014 roku

 

s.  Marianna Słupczyńska  - Organistka, w naszej parafii od 2016 roku. 25 lat posługi.

 

s. Vianeja w parafii od 2015 roku. Zakrystianka

 

Zdjęcia z uroczystości 50-lecia

 


 

Nawiedzenie Krzyża

 W jubileuszowym roku naszego pobytu w Blachowni, dane nam było przeżyć uroczyste chwile nawiedzenia Krzyża Świętego w naszym domu.
Ponieważ nasza domowa kaplica nie zmieściła Krzyża ,dlatego został On ustawiony w naszym refektarzu (zakonny pokój stołowy), tutaj też ks. bp Antoni Długosz odprawił mszę św. na rozpoczęcie adoracji.
Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom, którzy nawiedzili nasz dom w tę błogosławioną dobę adoracji Krzyża Świętego.

Zdjęcia z uroczystości Nawiedzenia Krzyża