P L A N     R E K O L  E K C J I     W I E L K O P O S T N Y C H

16 - 18 III  2018r. 

w parafii św. Michała Archanioła w Blachowni

Piątek 16 III i sobota 17 III

 Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 900, 1100 i 1800

Niedziela 18 III

 Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 730, 930, 1045, 1200 i 1700

SPOWIEDŹ: w sobotę – ½ godz. przed każdą mszą św.

Rekolekcjonista: O. Andrzej Noga