OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  7  III  2021r.

 

  1. Dziś III niedziela Wielkiego Postu.
  2. We wtorek o godz. 1700 będzie msza św. zbiorowa za wstawiennictwem św. Antoniego
  3. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 będzie msza św. zbiorowa na rocznice urodzin.
  4. Za dwa tygodnie, od 19 marca rozpoczną się nasze rekolekcje wielkopostne. Już dziś zaplanujmy czas na wzięcie w nich udziału.
  5. Organizacja pomagająca misjonarzom organizuje kolejną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt można składać koło salki w poniedziałek i we wtorek do południa. Przychody z akcji przeznaczone są na wsparcie polskich misjonarzy w Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.